Om OPAL


Oppegård amatørteaterlag er en ideell organisasjon, som har arbeidet med teaterproduksjoner i mer enn 20 år. Medlemstallet svinger rundt 100, og består av jenter og gutter i alle aldre – fra 10 til 65. Vi har hatt tilhold rundt om på Kolbotn, og alle forestillinger frem til 2005, har vært spilt i Kolbotn kinoteater. Fra og med 2006 spiller selvfølgelig OPAL alle sine forestillinger i Oppegårds flotte kultur- og aktivitetssenter – Kolben.

OPAL har et styre bestående av syv voksne foreldre eller medlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer. Styret bestemmer hva som skal settes opp – og når, og som oftest er det styrets medlemmer som er ledere i de forskjellige gruppene som må til for å få oppsetningen på bena. I tillegg må selvfølgelig foreldrene og de voksne medlemmene stille opp.

Når hver oppsetning har en kostnadsramme på en god årslønn, og det benyttes profesjonelle krefter innen regi, musikk, lyd og lys, sier det seg selv at gode sponsorer er viktig, og det har OPAL fått etter hvert. Billettinntektene alene kan ikke dekke alle utgifter.

OPAL har vært blant de organisasjonene i Oppegård som har mottatt en årlig økonomisk støtte fra kommunen, på lik linje som korps og andre organisasjoner. OPAL drives så godt, at vi har råd til å sette opp forestillinger som kan glede barn og voksne, og bruken av profesjonelle krefter er bevisst. Det er våre barn som får nyte godt av dette, og til syvende og sist er det foreldrene, besteforeldrene, tanter og onkler og venner som kan glede seg over supre forestillinger. OPAL er kjent for sin varme og glede, og kontakten med publikum er det ingenting å si på.