Oppegård Amatørteaterlag

Takk for støtten!

OPAL takker sparebankstiftelsen for støtten. Pengene kommer godt med til investeringer i teknisk utstyr

© Copyright 2019 - Oppegård Amatørteaterlag - All Rights Reserved - v2019 8.7.5