Oppegård Amatørteaterlag

Vil du bli OPAL-sponsor

Kontakt oss
Oppegård Amatørteaterlag

E-post: kontakt@opal-atl.no
Vi kan bl.a. tilby profilering via:

Flyer som distribueres til alle husstander i Oppegård.
Program som lages til forestillingene.
Plakater som annonserer forestillingene.
Normalt har vi 1 forestillinger pr. år.

Hovedsponsor kr. 25.000,-

Logo på genser
Helside program
Logo på plakater
10 billetter til premieren
Helside kr. 10.000,-

Helside program
Logo på plakat
10 billetter til premieren
1/2 side kr. 6.000,-

1/2 side program
Logo på plakat
4 billetter til premieren
Flyers kr. 25.000,-

Flyers (10000 stk)
Logo på plakat
10 billetter til premieren
Støtteannonse kr. 1.500,-

Logo i program
2 billetter til premieren
© Copyright 2019 - Oppegård Amatørteaterlag - All Rights Reserved - v2019 8.7.5