Oppegård Amatørteaterlag

Kjære publikum!

Opal ønsker å takke alle som kom på våre forestillinger og våre sponsorer. Uten dere dagge vi ikke kunne holde på med dette. En slik vellukket forestilling gir mer sak, vi gleder oss allerede til neste. Dette var Pan-tastisk. Vi seees!

© Copyright 2019 - Oppegård Amatørteaterlag - All Rights Reserved - v2019 8.7.5