PR

PR har ansvar for å reklamere for forestillingen, selge annonser til programblad. De er også ansvarlig for salg av kaker, brus og kaffe i før forestillingen og i pausen.