Kulisse står i hovedsak for bygging av kulisser til de ulike forestillingene. Gruppen arbeider etter tegninger og instruksjoner fra regissøren av den aktuelle oppsetting . I tillegg har denne gruppen ansvar for all dekor og rekvisitter som benyttes under forestillingen. De viktigste oppgavene er produksjon og maling av kulisser og anskaffelse av rekvisitter og alt som trengs på scenen til den aktuelle forestillingen. Oppegård Amatørteaterlag har opparbeidet seg mye kompetanse på dette feltet og nye gruppemedlemmer vil derfor lett kunne gli inn i gruppen og lene seg på denne kompetansen

.