Oppegård Amatørteaterlag har hatt tradisjon for at foreldre syr kostymer til den enkelte skuespiller. For at dette arbeidet skal gå bra har en kostymegruppe ansvar for å organisere innkjøp av stoffer og arrangere felles kvelder hvor man får tips og råd om utførelse. Kostymegruppen arbeider også med å få en oversikt over alle kostymer som er blitt laget til tidligere forestillinger og som kan benyttes til nye forestillinger.
Sminkegruppen er hovedsakelig i arbeid under oppkjøring og kjøring av forestillinger.